ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤYΛΩΣΗΣ

Αραιά στήριξη Γραμμικής Φύτευσης  – ΠΑΛΜΕΤΑ

Καλλιέργειες:

  • Ακτινιδιές
  • Επιτραπέζιο Σταφύλι
  • Πυρηνόκαρπα
  • Γιγαρτόκαρπα
  • Εσπεριδοειδή
  • Berries
  • Καρποί με φλοιό

Εκπόνηση Στατικής Μελέτης της εγκατάστασης