ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΧΤΥΟΚΗΠΙΩΝ ΔΕΝΤΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Προστασία από:

  • Έντομα
  • Πουλιά
  • Καιρικά Φαινόμενα : Χαλάζι, Βροχή, Ηλιακά Εγκαύματα
  • Βροχή – Παγετό με αδιάβροχη μεμβράνη
  • Ασθένειες : Μη χρήση φαρμάκων, Βιολογική καλλιέργεια

ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

  • Σταθερή παραγωγή & Ποιότητα
  • Εξοικονόμηση Νερού
  • Εξοικονόμηση Φυτοφαρμάκων
  • Εξοικονόμηση Λιπασμάτων

Κατάλληλο για:

  • Οπωροφόρα δέντρα

Εκπόνηση Στατικής Μελέτης της εγκατάστασης