ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σύστημα W – Διαδοχικά  (Λάμδα)
Καλύτερη διαχείριση Υδάτινων πόρων

Ιχνηλασιμότητα , Τυποποίηση Παραγόμενων Προϊόντων

Προστασία από:

  • Χαλάζι
  • Άνεμο
  • Ηλιακά Εγκαύματα
  • Βροχή – Παγετό με αδιάβροχη μεμβράνη

ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

  • Σταθερή παραγωγή & Ποιότητα
  • Εξοικονόμηση Νερού
  • Εξοικονόμηση Φυτοφαρμάκων
  • Εξοικονόμηση Λιπασμάτων

Εκπόνηση Στατικής Μελέτης της εγκατάστασης