ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Έχουμε υλοποιήσει πάνω από 1000 εγκαταστάσεις Αντιχαλαζικών & Διχτυοκήπιων σε όλη την Έλλάδα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΔΙΧΤΥΟΚΗΠΙΟΥ ΔΕΝΤΡΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΔΙΧΤΥΟΚΗΠΙΟΥ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΔΙΧΤΥΟΚΗΠΙΟΥ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

dentrokalliergeia

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΔΙΧΤΥΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΛΩΝ

antihail

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

net house

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΔΙΧΤΥΟΚΗΠΙΟΥ ΔΕΝΤΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

net house

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΔΙΧΤΥΟΚΗΠΙΟΥ ΔΕΝΤΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΕ ΑΜΠΕΛΙ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΑΛΜΕΤΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΔΙΧΤΥΟΚΗΠΙΟΥ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΔΙΧΤΥΟΚΗΠΙΟΥ ΔΕΝΤΡΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΛΩΝ

arte solution

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΡΙΠΛΟ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΝ ΘΕΡΜΩ

arte solution

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ

arte solution

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΑΛΜΕΤΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΥΤΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PROTECTA

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΑΛΜΕΤΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΥΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

antihail

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΛΩΝ

antihail

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ

antihail

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ