ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΧΤΥΟΚΗΠΙΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Χαμηλού Κόστους επένδυση θερμοκηπίων
Καλύτερη διαχείριση Υδάτινων πόρων

Ιχνηλασιμότητα , Τυποποίηση Παραγωμένων Προϊόντων

Προστασία από:

 • Έντομα
 • Πουλιά
 • Καιρικά Φαινόμενα : Χαλάζι, Βροχή, Ηλιακά Εγκαύματα,
 • Βροχή – Παγετό με αδιάβροχη μεμβράνη
 • Ασθένειες : Μη χρήση φαρμάκων, Βιολογίκη Καλλιέργεια 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 • Σταθερή παραγωγή & Ποιότητα
 • Εξοικονόμηση Νερού
 • Εξοικονόμηση Φυτοφαρμάκων
 • Εξοικονόμηση Λιπασμάτων

Ενδείκνυται για παραγωγή :

 • Ντομάτας
 • Πιπεριάς
 • Φυλλωδών Λαχανικών

Εκπόνηση Στατικής Μελέτης της εγκατάστασης